Ảnh đẹp PORTRAIT tuần 11

Với tiêu chí góc máy và hậu kỳ, ảnh đẹp tuần 11 (10-16/5/2015) do DOVIET sưu tập,  gồm 49 tấm của 34 tác giả, được tuyển chọn từ group facebook DOF & Friends. Xin chúc mừng và cảm ơn các tác giả có ảnh đẹp góp mặt trong bộ tuyển tập này. Trân trọng.

Bộ tuyển tập ảnh đẹp từ DOF & Friends
Tuần 11 (10-16/5/2015)
DOFVIET

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *