Ảnh đẹp PORTRAIT tuần 22

“Đàn bà là sự bí ẩn đáng yêu, họ chỉ che khuất chứ không bị nhốt kín” (Novalis). Ảnh đẹp PORTRAIT tuần này gồm 54 tấm của 38 tác giả được tuyển chọn dưới 2 tiêu chí Góc máy và Hậu kỳ. Xin chúc mừng và cảm ơn các tác giả có ảnh đẹp góp mặt trong bộ tuyển tập này. Trân trọng.


Bộ tuyển tập ảnh đẹp từ DOF & Friends
Tuần 22 (26/7 – 1/8/2015)
DOFVIET 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *