Ảnh đẹp PORTRAIT tuần 16

Bộ tuyển tập ảnh đẹp tuần này gồm 69 tấm của 45 tác giả được tuyển chọn dưới 2 tiêu chí Góc máy và Hậu kỳ. Vào 2 ngày cuối tuần off chụp hình tại DOF cũng có nhiều ảnh đẹp, xin được chọn tiêu biểu mỗi mẫu từ 1 đến 2 tấm vào BST. Xin chúc mừng và cảm ơn các tác giả có ảnh đẹp góp mặt trong bộ tuyển tập này. Trân trọng.

Bộ tuyển tập ảnh đẹp từ DOF & Friends
Tuần 16 (14-20/6/2015)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *