Ảnh đẹp PORTRAIT tuần 21

“Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ” (Vladimir Lobanok). Bây giờ và mãi mãi, phụ nữ vẫn luôn là đề tài chân dung chính yếu cho đến khi không còn ai cầm máy ảnh nữa. Ảnh đẹp PORTRAIT tuần này gồm 44 tấm của 25 tác giả được tuyển chọn dưới 2 tiêu chí Góc máy và Hậu kỳ. Xin chúc mừng và cảm ơn các tác giả có ảnh đẹp góp mặt trong bộ tuyển tập này. Trân trọng.


Bộ tuyển tập ảnh đẹp từ DOF & Friends
Tuần 21 (17-25/7/2015)
DOFVIET 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *